สรุปความสามารถและนิสัยของตัวละครเกม This War of Mine


       อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญของการเล่นเกม This War of Mine นั่นก็คือ ตัวละครต่างๆ ของเกมที่มีทั้งรูปร่างหน้าตา นิสัยใจคอ และความสามารถที่ไม่เหมือนกัน  ทำให้เวลาเราเล่นแต่ละครั้งที่มีตัวละครที่แตกต่างกันมาอยู่รวมกันจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ต่างออกไปมากมายหลายแบบ  โดยภาคหลักของเกม This War of Mine จะมีตัวละครอยู่ด้วยกัน 12 ตัว ซึ่งถ้าเรารู้จักความสามารถและนิสัยของตัวละครก็จะทำให้เราสามารถเล่นเกมได้อย่างง่ายดายและสนุกสนานยิ่งขึ้น  เอาล่ะครับมาทำความรู้จักกับตัวละครของเกม This War of Mine ทั้ง 12 ตัวตามที่ผมได้รวบรวมข้อมูลมากันเลย

Arica

ชื่อ : Arica
สกิล : Sneaks Quietly (ส่งเสียงรบกวนน้อยลงขณะเคลื่อนไหวหรือค้นหาของ)
ความสามารถ :
     - ด้านการต่อสู้ : สูง
     - ด้านการเป็นยาม : ปานกลาง
     - การเล่นกีต้าร์ : ดี
     - ช่องที่ถือของ : 10
นิสัย
     - ความกังวลเมื่อฆ่า/ขโมยของ : ไม่
     - ความกังวลเมื่อช่วยเหลือผู้อื่น : ปานกลาง
     - มีความสุข/ความทุกข์ : ง่าย
     - ความกังวลเมื่อมีคนในที่หลบภัยตาย :  มี
     - โอกาสขโมยของเมื่อหนีจากที่หลบภัย : ปานกลาง
     - เมื่อมีอารมณ์ไม่ดีเวลากลางคืน : อาจจะเถียงหรือต่อสู้กับคนอื่น
     - เมื่อขาดสารเสพติด (บุหรี่/กาแฟ) : จะค่อยๆเศร้า
อื่นๆ
     - การเสพติด : บุหรี่


ชื่อ : Bruno
สกิล : Good Cook (ปรุง Meals, Moonshine และ Pure Alcohol โดยใช้ทรัพยากรน้อยลง)
ความสามารถ :
     - ด้านการต่อสู้ : ปานกลาง
     - ด้านการเป็นยาม : ปานกลาง
     - การเล่นกีต้าร์ : ไม่ได้
     - ช่องที่ถือของ : 10
นิสัย
     - ความกังวลเมื่อฆ่า/ขโมยของ : น้อย
     - ความกังวลเมื่อช่วยเหลือผู้อื่น : น้อย
     - มีความสุข/ความทุกข์ : ยาก
     - ความกังวลเมื่อมีคนในที่หลบภัยตาย :  แสดงความเห็นแก่ตัว
     - โอกาสขโมยของเมื่อหนีจากที่หลบภัย : สูง
     - เมื่อมีอารมณ์ไม่ดีเวลากลางคืน : อาจจะเถียงหรือต่อสู้กับคนอื่น
     - เมื่อขาดสารเสพติด (บุหรี่/กาแฟ) : จะค่อยๆเศร้า
อื่นๆ
     - การเสพติด : บุหรี่
     - เมื่ออยู่ในภาวะ depressed (ซึมเศร้า) จะแทบควบคุมตัวละครไม่ได้
     - บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยได้ง่าย


ชื่อ : Roman
สกิล : Trained in Combat (ลอบแทงจากข้างหลังทีเดียวตาย)
ความสามารถ :
     - ด้านการต่อสู้ : สูงที่สุด
     - ด้านการเป็นยาม : ดีมาก
     - การเล่นกีต้าร์ : ดี
     - ช่องที่ถือของ : 10
นิสัย
     - ความกังวลเมื่อฆ่า/ขโมยของ : น้อย
     - ความกังวลเมื่อช่วยเหลือผู้อื่น : น้อย
     - มีความสุข/ความทุกข์ : ยากมาก
     - ความกังวลเมื่อมีคนในที่หลบภัยตาย :  แสดงความเห็นแก่ตัว
     - โอกาสขโมยของเมื่อหนีจากที่หลบภัย : ปานกลาง
     - เมื่อมีอารมณ์ไม่ดีเวลากลางคืน : อาจจะเถียงหรือต่อสู้กับคนอื่น
     - เมื่อขาดสารเสพติด (บุหรี่/กาแฟ) : จะค่อยๆเศร้า
อื่นๆ
     - การเสพติด : บุหรี่
     - มีเลือดเยอะ รองจาก Boris
     - เมื่ออยู่ในภาวะ depressed (ซึมเศร้า) จะแทบควบคุมตัวละครไม่ได้ชื่อ : Zlata
สกิล : Bolsters Spirits (เมื่อมีเธออยู่ในบ้าน จะทำให้สมาชิกลดความเศร้าได้ไวขึ้น)
ความสามารถ :
     - ด้านการต่อสู้ : ต่ำ
     - ด้านการเป็นยาม : ต่ำ
     - การเล่นกีต้าร์ : ดีมาก
     - ช่องที่ถือของ : 12
นิสัย
     - ความกังวลเมื่อฆ่า/ขโมยของ : มาก
     - ความกังวลเมื่อช่วยเหลือผู้อื่น : มาก
     - มีความสุข/ความทุกข์ : ง่าย
     - ความกังวลเมื่อมีคนในที่หลบภัยตาย :  มี
     - โอกาสขโมยของเมื่อหนีจากที่หลบภัย : น้อย
     - เมื่อมีอารมณ์ไม่ดีเวลากลางคืน : ร้องไห้หรือคิดกับตัวเอง
     - เมื่อขาดสารเสพติด (บุหรี่/กาแฟ) : -
อื่นๆ
     - การเสพติด : -


ชื่อ : Pavle
สกิล : Fast Runner (มีความเร็วในการวิ่งสูง)
ความสามารถ :
     - ด้านการต่อสู้ : ปานกลาง
     - ด้านการเป็นยาม : ปานกลาง
     - การเล่นกีต้าร์ : ดี
     - ช่องที่ถือของ : 12
นิสัย
     - ความกังวลเมื่อฆ่า/ขโมยของ : ปานกลาง
     - ความกังวลเมื่อช่วยเหลือผู้อื่น : ปานกลาง
     - มีความสุข/ความทุกข์ : ง่าย
     - ความกังวลเมื่อมีคนในที่หลบภัยตาย :  มี
     - โอกาสขโมยของเมื่อหนีจากที่หลบภัย : น้อย
     - เมื่อมีอารมณ์ไม่ดีเวลากลางคืน : ร้องไห้หรือคิดกับตัวเอง
     - เมื่อขาดสารเสพติด (บุหรี่/กาแฟ) : -
อื่นๆ
     - การเสพติด : -ชื่อ : Marko
สกิล : Skilled Scavenger (ค้นหาของได้เร็ว/มีโบนัสได้มากขึ้นด้วย)
ความสามารถ :
     - ด้านการต่อสู้ : ปานกลาง
     - ด้านการเป็นยาม : ปานกลาง
     - การเล่นกีต้าร์ :ไม่ได้
     - ช่องที่ถือของ : 15
นิสัย
     - ความกังวลเมื่อฆ่า/ขโมยของ : ปานกลาง
     - ความกังวลเมื่อช่วยเหลือผู้อื่น : ปานกลาง
     - มีความสุข/ความทุกข์ : ง่าย
     - ความกังวลเมื่อมีคนในที่หลบภัยตาย :  มี
     - โอกาสขโมยของเมื่อหนีจากที่หลบภัย : -
     - เมื่อมีอารมณ์ไม่ดีเวลากลางคืน : ร้องไห้หรือคิดกับตัวเอง
     - เมื่อขาดสารเสพติด (บุหรี่/กาแฟ) : -
อื่นๆ
     - การเสพติด : -ชื่อ : Marin
สกิล : Handyman (ใช้ทรัพยากรน้อยลงเมื่อประดิษฐ์สิ่งของ)
ความสามารถ :
     - ด้านการต่อสู้ : ปานกลาง
     - ด้านการเป็นยาม :แย่
     - การเล่นกีต้าร์ :ไม่ได้
     - ช่องที่ถือของ : 10
นิสัย
     - ความกังวลเมื่อฆ่า/ขโมยของ : น้อย
     - ความกังวลเมื่อช่วยเหลือผู้อื่น : น้อย
     - มีความสุข/ความทุกข์ : ยาก
     - ความกังวลเมื่อมีคนในที่หลบภัยตาย :  มี
     - โอกาสขโมยของเมื่อหนีจากที่หลบภัย : ปานกลาง
     - เมื่อมีอารมณ์ไม่ดีเวลากลางคืน : เถียงหรือต่อสู้กับคนอื่น
     - เมื่อขาดสารเสพติด (บุหรี่/กาแฟ) : จะค่อยๆ เศร้า
อื่นๆ
     - การเสพติด : กาแฟ


ชื่อ : Anton
สกิล : Good Mathematician (จับหนูได้เร็วขึ้นด้วยกับดักสัตว์ขนาดเล็ก)
ความสามารถ :
     - ด้านการต่อสู้ : น้อย
     - ด้านการเป็นยาม :แย่มาก
     - การเล่นกีต้าร์ :ไม่ได้
     - ช่องที่ถือของ : 8
นิสัย
     - ความกังวลเมื่อฆ่า/ขโมยของ : ไม่
     - ความกังวลเมื่อช่วยเหลือผู้อื่น : น้อยมาก
     - มีความสุข/ความทุกข์ : ยาก
     - ความกังวลเมื่อมีคนในที่หลบภัยตาย :  มี
     - โอกาสขโมยของเมื่อหนีจากที่หลบภัย : ปานกลาง
     - เมื่อมีอารมณ์ไม่ดีเวลากลางคืน : เถียงหรือต่อสู้กับคนอื่น
     - เมื่อขาดสารเสพติด (บุหรี่/กาแฟ) : -
อื่นๆ
     - การเสพติด : -
     - วิ่งช้ามาก


ชื่อ : Boris
สกิล : Strong but Slow (เลือดเยอะที่สุด ต่อสู้เก่ง แต่วิ่งช้าที่สุด)
ความสามารถ :
     - ด้านการต่อสู้ : สูง
     - ด้านการเป็นยาม : สูง
     - การเล่นกีต้าร์ :ไม่ได้
     - ช่องที่ถือของ : 17
นิสัย
     - ความกังวลเมื่อฆ่า/ขโมยของ : มากๆ
     - ความกังวลเมื่อช่วยเหลือผู้อื่น : มากๆ
     - มีความสุข/ความทุกข์ : ง่ายมาก
     - ความกังวลเมื่อมีคนในที่หลบภัยตาย :  มี
     - โอกาสขโมยของเมื่อหนีจากที่หลบภัย : -
     - เมื่อมีอารมณ์ไม่ดีเวลากลางคืน : ร้องไห้หรือคิดกับตัวเอง
     - เมื่อขาดสารเสพติด (บุหรี่/กาแฟ) : จะค่อยๆ เศร้า
อื่นๆ
     - การเสพติด : บุหรี่
     - ส่งเสียงดังมากที่สุด ตอนวิ่งหรือคุ้ยของ (ย่องเบาแย่สุด)


ชื่อ : Cveta
สกิล : Loves Children (ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านบ่อยมากขึ้น)
ความสามารถ :
     - ด้านการต่อสู้ : น้อยที่สุด
     - ด้านการเป็นยาม : น้อย
     - การเล่นกีต้าร์ :ไม่ได้
     - ช่องที่ถือของ : 8
นิสัย
     - ความกังวลเมื่อฆ่า/ขโมยของ : มากๆ
     - ความกังวลเมื่อช่วยเหลือผู้อื่น : มากๆ
     - มีความสุข/ความทุกข์ : ง่ายมาก
     - ความกังวลเมื่อมีคนในที่หลบภัยตาย :  มี
     - โอกาสขโมยของเมื่อหนีจากที่หลบภัย : น้อย
     - เมื่อมีอารมณ์ไม่ดีเวลากลางคืน : ร้องไห้หรือคิดกับตัวเอง
     - เมื่อขาดสารเสพติด (บุหรี่/กาแฟ) : -
อื่นๆ
     - การเสพติด : -


ชื่อ : Emilia
สกิล : Talented Lawyer (ทนต่อภาวะซึมเศร้า)
ความสามารถ :
     - ด้านการต่อสู้ : น้อย
     - ด้านการเป็นยาม : น้อย
     - การเล่นกีต้าร์ :ไม่ได้
     - ช่องที่ถือของ : 10
นิสัย
     - ความกังวลเมื่อฆ่า/ขโมยของ : น้อย
     - ความกังวลเมื่อช่วยเหลือผู้อื่น : น้อย
     - มีความสุข/ความทุกข์ : ยาก
     - ความกังวลเมื่อมีคนในที่หลบภัยตาย :  แสดงความเห็นแก่ตัว
     - โอกาสขโมยของเมื่อหนีจากที่หลบภัย : สูง
     - เมื่อมีอารมณ์ไม่ดีเวลากลางคืน : เถียงหรือต่อสู้กับคนอื่น
     - เมื่อขาดสารเสพติด (บุหรี่/กาแฟ) : จะค่อยๆ เศร้า
อื่นๆ
     - การเสพติด : กาแฟ
     - เมื่ออยู่ในภาวะ depressed (ซึมเศร้า) จะแทบควบคุมตัวละครไม่ได้


ชื่อ : Katia
สกิล : Bargaining Skills (เมื่อซื้อขาย จะได้ราคาของดีขึ้น)
ความสามารถ :
     - ด้านการต่อสู้ : น้อย
     - ด้านการเป็นยาม : น้อย
     - การเล่นกีต้าร์ :ดี
     - ช่องที่ถือของ : 12
นิสัย
     - ความกังวลเมื่อฆ่า/ขโมยของ : ปานกลาง
     - ความกังวลเมื่อช่วยเหลือผู้อื่น : ปานกลาง
     - มีความสุข/ความทุกข์ : ง่าย
     - ความกังวลเมื่อมีคนในที่หลบภัยตาย :  มี
     - โอกาสขโมยของเมื่อหนีจากที่หลบภัย : น้อย
     - เมื่อมีอารมณ์ไม่ดีเวลากลางคืน : ร้องไห้หรือคิดกับตัวเอง
     - เมื่อขาดสารเสพติด (บุหรี่/กาแฟ) : จะค่อยๆ เศร้า
อื่นๆ
     - การเสพติด : กาแฟPrevious
Next Post »